Sou fonktionnéiert Politikercheck!
Transparenz schaaft Vertrauen!

Gitt Supporterin! "Bierger froen-Politiker äntweren" - den direkten Drot vu Biergerinnen a Bierger zu de Politikerinnen a Politiker aus der Chamber an dem

EU-Parlament, dat ass de Kär vun dëser Plattform.

Aktuelles
Äntwerten op Biergerfroen
Carole Dieschbourg
1 Fro kritt, 1 dovunner beäntwert
(...) Bail emphytéotique  förderen - da géing d Käschte vum Terrain wegfalen a jonk Famille wiere finanziell entlaascht.

  • Initiativen wéi d´"Agence Immobilière Sociale" förderen.
  • d´ Entwécklung vun de Mietenbesser kontrolléieren.
  • verdichtBauen innerhalb vum Bauperimeterureegen, duerch z.B.
Taxen op eidelen Haiser a Grondstécker, fir déi jeweileg Besëtzer dozou unzereegen, datt si Haiser net einfach ongenotzt stoe loossen. (...)
Roy Reding
9 Froe kritt, 9 dovunner beäntwert
Merci fier deng Fro : mir sin als ADR ganz strikt geint CATTENOM an fuerderen datt dei Zentraal genau wei aanerer dei ze noo un eisen Grenzen sin zougemaach gin. (...)
Henri Kox
3 Froe kritt, 2 dovunner beäntwert
(...) Nein, meine Partei ist der Meinung, dass Kriminalisierung und Repression der falsche Weg sind und die aktuelle Lage zudem beweist dass diese Art der Drogenpolitik gescheitert ist. (...) Ich denke, dass meine Partei, egal wie die Wahlen ausgehen werden, die vollständige Entkriminalisierung von Cannabis verstärkt parlamentarisch thematisieren wird und wir auf eine schnelle Reform hinarbeiten werden. (...)
Gilles Ramponi
2 Froe kritt, 2 dovunner beäntwert
(...) Et ass och richteg dass d´Leit an Zukunft méi sollen do schaffe goen wou si wunnen an dass och méi regional soll produzéiert a konsuméiert ginn. Doduech ginn d´Transportwee´er méi kuez an de Verkéier hellt oof. (...)
Jean-Luc Majerus
1 Fro kritt, 1 dovunner beäntwert
Mer brauchen Arbicht an zwar bei eis am Eisleck, daat brengt et matt sech datt esou Zonen entstinn. (...) Mee nemmen zesaamen matt den Betrieber kenne mer hei liewen. (...) Mer mussen regional ausbilden. (...)
François Bausch
6 Froe kritt, 2 dovunner beäntwert
Déi gréng stehen für die Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten, besonders im Fall von Cannabis. (...) Der Verkauf und Konsum von Cannabis bei Erwachsenen muss dagegen gesetzlich reglementiert werden. (...)
Roy Reding
9 Froe kritt, 9 dovunner beäntwert
(...) Dofier muss an eischter Linn eist Land nees innovatif gin a sei´er Décisiounen huelen. (...) Do ass oett eisen SCHOULSYSTEM deen muss dringend "reformeiert" gin. Wann ech soen " reformeiert" mengen ech aawer noett nees jorelang Experimenter mais datt Schüler matt WOESSEN aus der Schoul kommen. (...)
Roy Reding
9 Froe kritt, 9 dovunner beäntwert
Aer Froo biirgt d´Aentwert an sech : jo, mier hun een vun deenen schlechsten Schoulsystemer an der Welt an gleichzeitech deen deiersten !

Eng gudd Schoul dei Leit matt Woessen ausstatt anstatt mat engem Bidongs-Diplom kann een noett kaafen !

Iwert Joerzengten gouf hei am land en " nivellement vers le bas" praktizeiert noom sozialisteschen Motto " Le bac pour tous !"

Wien haut nach vun " Leeschtung", " Examen" ooder " Benoutung" schwaetzt goellt als retrograd. (...)
Roy Reding
9 Froe kritt, 9 dovunner beäntwert
(...) D´Leisung fier deen Eenzelnen ass am Moment secher an SACHWERTER ze investeiren. (...) Ech perséinlech gesinn Immobilien als dee bessere Wee, well ech faerten oett kiint nees zu engem " Börsencrash" kommen, besonnesch weinst der aktueller Laag an den USA. (...)
Fränk Arndt
1 Fro kritt, 1 dovunner beäntwert
(...)
  • laut mengem informatioune gin zu Lenzweiler lo 6 ha reklasséiert, bedeit 100 Aarbechtsplazen, op dem aneren Terrain ass nach näischt geplangt. (wann dann déi 24 Hektar solle bei komme ginn ech dovun aus dat de Bedenke vun den Awunner Rechnung gedroe gëtt spriech Liewensqualitéit respekteiert gëtt)

  • Déi Verbindungsstrooss N18-N7 ( Verbindung Kliärref-Fëschbech )bedeit awer eng Entlaaschtung fir Fëschbech , Hengescht, Wäisswampech an Aasselbur.
(...)
Ënnerstëtzt eis mat enger Donatioun, well et kascht fir Transparenz an d' Politik ze bréngen!

Politikercheck A.s.b.l.
F8421 L100103066.05
IBAN: LU060019295593123000
BANK: BCEE
Medienpartner
wahlen.rtl.lu
www.wort.lu
www.simbapro.com
www.sokrates.lu
www.dnr.lu
www.ara.lu
mayago.lu