Carole Dieschbourg (Déi Gréng)
Abgeordnete Walen 2013
Dëse Profil dengt zu Archivzwecken, eng Befroung as net mei meiglech.

Donnéeën zur Persoun
Carole Dieschbourg
Gebuertsdaag
03,10,1977
Berufflech Qualifikatioun
MA Geschicht/Germanistik, haut am Familljebetrib
Ausgeübte Professioun
-
Uertschaft
Eechternoach
Walkrees
Osten
Landeslëschteplaatz
-
(...) Bail emphytéotique  förderen - da géing d Käschte vum Terrain wegfalen a jonk Famille wiere finanziell entlaascht.

  • Initiativen wéi d´"Agence Immobilière Sociale" förderen.
  • d´ Entwécklung vun de Mietenbesser kontrolléieren.
  • verdichtBauen innerhalb vum Bauperimeterureegen, duerch z.B.
Taxen op eidelen Haiser a Grondstécker, fir déi jeweileg Besëtzer dozou unzereegen, datt si Haiser net einfach ongenotzt stoe loossen. (...)
Froen un Carole Dieschbourg
Noriicht u folgend Adress schécken soubal eng Äntwert antrëfft


Die Datenschutzbestimmungen zur Behandlung meiner Daten habe ich gelesen.
Bitte loggen Sie sich hier ein.
Fro zum Thema Famill
10.10.2013
Vum:
Maryse Günther

Et gett vill diskutéiert iwert Erweideren, Verbesseren asw vun Betreiungs-strukturen. Si dir Ierch bewosst dass et vill Mammen gin, déi léiwer Zäit mat hiere Kanner géngen verbréngen, an sech selwer em d´Erzéihung génge kemmeren - ma dat leider net kennen, well si mussen (mat)schaffen gon, fir der Famill den Daach iwert dem Kapp ze erméiglechen.
Wat kéint dir als Léisung proposéiren fir do Ofhellef ze schaaffen?
Äntwert vum Carole Dieschbourg
bis elo kengRecommandatiounen
17.10.2013
Carole Dieschbourg
 
Bonjour Madame Günther!
Merci fir Är Fro, mat
der Dir sécher net alleng do stitt.
Mir ginn oft op eise Walversammlunge gefrot, wat mir an der Wunnengsbaupolitik wëllen maachen. Grad fir jonk Leit a jonk Famillen ass et hei schwiereg eng erschwinglechWunneng ze fannen an um Enn muss een zu zwee schaffe goen fir iwwert d´Ronnen ze kommen - mir bedaueren daat. D´Wunnegspolitik gehéiert dofir zu eise Prioritéiten.
Mir wëllen de Wunnengsmoart net alléng de private Bauträger iwerloossen, mee denken, datt déi öffentlich Hand muss méi aktiv ginn, fir der Spekulatioun entgéintzewierken. Hei e puer Pisten wat mir gréng wëllen ënnerhuele fir Beweegung an deen Dossier ze kréien: - D Recht op Wunne soll eiser Meenung no an d´Verfaassung kommen - eng national Wunnengsbaugesellschaftsoll gegrënnt gin, déi d´Gemengen, déi méi aktiv solle ginn an der Erschléissungvu Wunnraum, ënnerstëtzt.
 - Nei Weer goen: Bail emphytéotique  förderen - da géing d Käschte vum Terrain wegfalen a jonk Famille wiere finanziell entlaascht.
  • Initiativen wéi d´"Agence Immobilière Sociale" förderen.
  • d´ Entwécklung vun de Mietenbesser kontrolléieren.
  • verdichtBauen innerhalb vum Bauperimeterureegen, duerch z.B. Taxen op eidelen Haiser a Grondstécker, fir déi jeweileg Besëtzer dozou unzereegen, datt si Haiser net einfach ongenotzt stoe loossen.
 
Mat beschte Gréiss,
Carole Dieschbourg
X
Äntwert recommandéieren
Är Fro un Carole Dieschbourg
D'Froenfunktioun gouf entre-temps zou gemaach.