Iwwersiicht iwwer d' Deputéiert
zréck   |  
Säit 1  
Lucien LUX
Lucien LUX
LSAP
Süden
8 Froen, 7 Äntwerten
Claudia DALL´AGNOL
Claudia DALL´AGNOL
LSAP
Süden
5 Froen, 4 Äntwerten
Alex BODRY
Alex BODRY
LSAP
Süden
3 Froen, 2 Äntwerten
Michel Wolter
Michel Wolter
CSV
Süden
4 Froen, 1 Äntwert
Fernand KARTHEISER
Fernand KARTHEISER
ADR
Süden
1 Fro, 1 Äntwert
Marc Spautz
Marc Spautz
CSV
Süden
1 Fro, 1 Äntwert
Robert Weber
Robert Weber
CSV
Süden
1 Fro, 1 Äntwert
Claude Meisch
Claude Meisch
DP
Süden
3 Froen, keng Äntwert
Félix Eischen
Félix Eischen
CSV
Süden
2 Froen, keng Äntwert
Gast GIBERYEN
Gast GIBERYEN
ADR
Süden
2 Froen, keng Äntwert
Serge Urbany
Serge Urbany
Déi Lénk
Süden
2 Froen, keng Äntwert
Sylvie Andrich-Duval
Sylvie Andrich-Duval
CSV
Süden
1 Fro, keng Äntwert
Felix Braz
Felix Braz
Déi Gréng
Süden
1 Fro, keng Äntwert
Lydia MUTSCH
Lydia MUTSCH
LSAP
Süden
1 Fro, keng Äntwert
Josée Lorsché
Josée Lorsché
Déi Gréng
Süden
1 Fro, 1 Äntwert
Nancy Arendt
Nancy Arendt
CSV
Süden
Eugène Berger
Eugène Berger
DP
Süden
Christine Doerner
Christine Doerner
CSV
Süden
Norbert Haupert
Norbert Haupert
CSV
Süden
Roger NEGRI
Roger NEGRI
LSAP
Süden
Gilles Roth
Gilles Roth
CSV
Süden
Georges Engel
Georges Engel
LSAP
Süden
Roland Schreiner
Roland Schreiner
LSAP
Süden
zréck   |  
Säit 1