Vertrauen duerch Transparenz - mat ärer Ënnerstëtzung!
Politikercheck.lu gëtt ausschliisslech iwwer Spende finanzéiert. Är Spende ginn haaptsächlech dofir benotzt d'Maintenance an d'Weiderentwécklung vun onser Plattform ze garantéieren. Zesumme mat onser Partnerplattform Abgeordnetenwatch.de ginn di technesch Aspekter ausgeschafft an lafend Käschte gedeelt.
Spenden
De Projet Politikercheck.lu gëtt stänneg weider entwéckelt an ausgebaut. Fir dës Entwécklung ze garantéiere brauche mer är Ënnerstëtzung! Mir soen Merci! fir all Donatioun!

Politiker Check A.s.b.l.
BANK: BCEE
IBAN: LU060019295593123000
B.I.C.: BCEELULL
KOMMUNIKATIOUN: Don "Politikercheck.lu"
MONTANT: All Montant hëlleft ons!
Gidd Politikercheck.lu Supporter(in)!
Gidd Politikercheck.lu Supporter(in)! Nëmme mat Ärer Hëllef kënne mir weider Transparenz an méi Biergerdialog an d’Politik bréngen! Ären Don garantéiert d’Onofhängegkeet an d’Iwwerparteilechkeet vu Politikercheck.lu. Gidd och Dir elo Supporter(in) vu Politikercheck.lu an ënnerstëtzt ons Visioun fir eng oppen an biergerfrëndlech Politik!

  • Mat 12€ finanzéiert dir 25 Informatiounsbroschüre iwwer Politikercheck.lu!
  • Mat 120€ finanzéiert dir 2,5 Méint Serverkäschten vu Politikercheck.lu!
  • Mat 300€ finanzéiert dir 1 neit Feature op der Politikercheck.lu Plattform!Dir kënnt ons Är Informatiounen och per E-Mail zoukomme lossen: info@politikercheck.lu oder den Formulaire ausfëllen an per Post op Politiker Check Asbl. 18, rue Principale, L-9190 Vichten zouschécken.